Održana Godišnja skupština udruge

19 . Svibanj . 2024

U ponedjeljak 13. svibnja 2024. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu održana je Godišnja skupština
udruge Zagrebački maslinasrki institut. Skupštinu je otvorio i vodio g. Srećko Gross, predsjednik
udruge. Na početku je zahvalio prof. dr. sc. Ivici Kisiću, dekanu Agronomskog fakulteta, na
gostoprimstvu i pozdravio sve nazočne. Na dnevnom redu Skupštine bila su izvješća o radu, te
planovi za naredno razdoblje. Također, predstavljeni su novi članovi udruge i proizvodi za ekološku
zaštitu maslina.


U Izvještaju o radu udruge za razdoblje od Godišnje skupštine 2023. do svibnja 2024., kojega je
predstavio Krunoslav Kovačević, iznesene su aktivnosti (kronološki):
- U lipnju 2023.godine uspješno je provedena edukacija prve grupe kušača maslinovih ulja.
Sudjelovalo je ukupno 25 polaznika iz Zagrebačkog maslinarskog instituta kao nositelja projekta
te iz NZJZ dr. Andrija Štampar i Agronomskog fakulteta kao partnera u provedbi projekta.
- Krajem studenog 2023. članovi udruge bili su na dvodnevnom stručnom putovanju u Istru, gdje su
posjetili Pulu (Museum Olei Histriae - Kuću istarskog maslinovog ulja), Vodnjan (Istravirgin, 17.
dane mladog maslinovog ulja), Motovun i Istarske toplice.


- U siječnju 2024. održana je Izvanredna skupština udruge, na kojoj je usvojena dopuna Statuta.
Uvedene su djelatnosti „maslinarski turizam“ i edukacija (cjeloživotno učenje).
- U drugom dijelu godine, sve do realizacije u ožujku 2024., udruga se bavila pripremama i
organiziranjem 9. Festivala maslina u Zagrebu. Glavninu posla je obavljao osnovani
Organizacijski odbor, na čijem je čelu bio g. Nikša Šimunović. Provedene su sve planiranje
aktivnosti: ocjenjivanje ulja iz Hrvatske i susjednih zemalja (308 uzoraka), stručni skup s 8
predavanja, panel diskusija o brendiranju Hrvatske kao zemlje vrhunskih maslinovih ulja,
prodajna izložba s 40 izlagača, dvije vrste radionica (kušanje maslinovih ulja i izrada kozmetike).
- Objavljen je bogati katalog 9. Festivala maslina s programom svih događanja i popisom sudionika
ocjenjivanja ulja i izlagača na prodajnoj izložbi.
- Krajem 2023. i početkom 2024. udruga je pomogla našem članu g. Franku Križmanu u osnivanju
Udruge maslinara središnje Istre, Žminj.
- U travnju 2024. članovi udruge su organizirali dvodnevni stručni posjet otoku Rabu, gdje je
organizirana edukacija o orezivanju i cijepljenju maslina, kao i posjeta najstarijoj maslini.
- Udruga je, zajedno s tvrtkom dm-drogerie markt d.o.o.  pomogla sudionicima Kemijske
olimpijade u Zürichu (2023.) doniranjem većeg broja bočica najboljih ekstra djevičanskih
maslinovih ulja koje su sudionici poklonili drugim ekipama i organizatorima olimpijade. Naši su
srednjoškolci osvojili četiri brončane medalje, što je veliki uspjeh.
- Udruga je pomogla i sudionicima šahovskog među-školskog turnira (održan je 20. i 24. travnja
2024. u OŠ Granešina) na kojem su sudjelovali mali šahisti iz 15 osnovnih škola Grada Zagreba.
Naša je udruga najboljim mladim šahistima donirala 38 bočica maslinovih ulja.
- Pet naših članova dobitnici su zlatnih medalja na svjetskom ocjenjivanju maslinovih ulja u New
Yorku 2024. (NYIOOC-World). (Mudrina blend, Turinela blend, Nono Remiđo Buža, Deša
Oblica, Oleum Maris). Pojedini maslinari osvojili su i značajne nagrade na ocjenjivanju u Japanu,
Dubaiju, Milanu.


Financijsko izvješće obrazložila je (u odsutnosti blagajnika Juraja Ivankovića) članica Upravnog
odbora, Josipa Ćakarun Miletić. Istakla je da su podnesena i prihvaćena financijska izvješća za 2023.
godinu. Sljedeće polugodišnje izvješće predat će se nadležnim tijelima u srpnju 2024. godine. Prihodi
i rashodi se uredno i namjenski vode, evidentiraju i izvršavaju. Nažalost, udio donacija ili
sponzorstava u prihodima još je uvijek simboličan. Operativni troškovi financiraju se uglavnom od
prihoda od članarina. S obzirom na neprofitni karakter poslovanja udruge, tendencija je postići
‘pozitivnu nulu’, što je u izvještajnom razdoblju i ostvareno. Stanje računa na dan 30.04.2023. bilo je
+ 4.300,11 €, a na dan 30.04.2024. + 9.375,39 €.


Nakon kraće rasprave Izvješće o radu udruge, kao i Financijsko izvješće jednoglasno su prihvaćeni.
U Planu rada za naredno razdoblje 2024./2025. istaknute su ove najvažnije i uobičajene stavke:

- sastanci članova udruge,
- edukacija članova i razmjena iskustava,
- suradnja s drugim maslinarskim udrugama,

- ažuriranje podataka o članovima, proizvodnim resursima i ostvarenjima,
- on-line upitnik, interaktivna karta s profilima proizvođača,
- publiciranje informacija (web stranica, FB, Instagram, publikacije, objave za medije),
- terenski posjeti uspješnim maslinarima, udrugama maslinara, prerađivačima i sajmovima,
- edukacija građana o koristima konzumiranja maslinovog ulja (vrtići, osnovne škole, srednje škole,
fakulteti),
- moguće prijave na neki od natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava,
- projekt: utvrđivanje nacionalnog (nad)standarda kvalitete hrvatskog maslinovog ulja,
- nastavak projekta osnivanja panela senzorskih analitičara maslinovih ulja,
- donacije uzoraka maslinovog ulja đacima i studentima (Ružičkini dani, Vukovar; Mladi šahisti,
Zagreb);
- organiziranje 10. Festivala maslina u Zagrebu 8. i 9. 3. 2025., hotel Westin.
Umjesto financijskih projekcija, iznesene su ključne odrednice:
- potreba da se povećaju prihodi od novih članova, od donacija i sponzorstava,
- povećanje udjela prihoda od komercijalizacije i bespovratnih potpora,
- mogući prihodi od projekata sufinanciranih od ministarstava i/ili fondova EU.
- povećanje rashoda vezano za operativno poslovanje udruge na temelju kvalitetnijeg rada,
- smanjivanje pojedinih troškova planiranim i objedinjenim nabavama,
- povećanje omjera prihoda i rashoda.


Nakon kraće rasprave, Plan rada i Financijski plan za razdoblje 2024./2025. jednoglasno su
prihvaćeni.
Od blizu 30 novih članova udruge u razdoblju 2023.-2024. na Skupštini su se predstavili:
Ante Perica, Ivan Ercegović, Tomislav Ravlić, Ante Budimir, Dominik Dobrotić, Ivan Malić, Mario
Curavić i Denis Peteh. Predsjednik je svim novim članovima zaželio dobrodošlicu.
Na Skupštini su g. Marijan Mikec, dipl. ing. agr. i g. Ivan Šušnjar, dipl. ing. agr., predstavili
proizvode tvrtke Fitopromet d.o.o. Održali su prezentacije o proizvodima za ekološku zaštitu maslina,
kao i o cjelokupnom asortimanu proizvoda tvrtke za voćarstvo i vinogradarstvo. Podijelili su i
promotivni materijal, a poslat će i cjelovite ppt-prezentacije, kako bi ih naši članovi mogli detaljnije
proučiti i koristiti.


Na Skupštini je izneseno i nekoliko prijedloga:
- uvođenje članskih iskaznice za sve članove.
- snimanje svih predavanja na Stručnom skupu, kako bi se sa sadržajem upoznali i oni
koji nisu mogli prisustvovati predavanjima na Festivalu.
- redovito godišnje ažuriranje podataka o članovima, broju maslina i proizvedenim
količinama ulja. Do sada se radilo o procjenama, temeljenim na broju stabala i prosječnim
randmanima.