Okrugli stol na NZJZ „Dr. A. Štampar“ u Zagrebu

29 . Ožujak . 2021

Okrugli stol na NZJZ „Dr. A. Štampar“ u Zagrebu

U petak 26. ožujka je u NZJZ „dr. A. Štampar“ u Zagrebu održan interesantan i koristan Okrugli stol o oznakama zemljopisnog porijekla i o patvorenju hrane i mogućnosti njezinog otkrivanja. Skup je organiziran u sklopu projekta „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“, a bio je potpomognut sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Skup je otvorila dr. sc. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja NZJZ Dr. A. Štampar, koja je predstavila napredovanje projekta „Centra za sigurnost i kvalitetu hrane“. Ovaj četverogodišnji projekt je obuhvatio izgradnju suvremenog objekta s laboratorijskim prostorom, nabavu instrumenata i opreme, te osposobljavanje stručnjaka i validiranje analitičkih metoda. Ukupno će biti uloženo preko 80 miliona kuna, a završetak projekta je planiran za 2022. godinu.

Voditeljica Okruglog stola bila je prof. dr. sc. Jasna Bošnir, koja je predstavila sudionike i postavljala interesantna pitanja.

dr. sc. Zdravko Barać, pomoćnik ministrice poljoprivrede, govorio je o Oznakama zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda, kojih je već 31 zaštićeno u EU, a u postupku je njih još 15. Ta vrsta oznaka uvelike pomaže u prepoznatljivosti i postizanju bolje cijene proizvoda na tržištu. Zahtjeve za odobravanje oznaka mogu podnositi i udruge proizvođača.

dr. sc. Davor Pašalić iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) govorio je o oznaci Proizvod s hrvatskih farmi, koji je primjenjiv za meso i mesne proizvode, voće, mlijeko, jaja, brašno. Oznake su zaštićene u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV). Postoji i oznaka „dokazana kvaliteta“ proizvoda, priznata u EU, što olakšava izvoz.

dr. sc. Dario Lasić, voditelj laboratorija za kemijsku analizu hrane u NZJZ A. Štampar, predstavio je najnoviju analitičku opremu koju je Zavod nabavio u okviru ovog projekta. Među njima su brojni kromatografi (tekućinski, plinski, maseni, ionski), koji omogućuju vrlo sofisticirane analize vode, tla, zraka, te svih poljoprivrednih proizvoda. Opisao je kako se tim metodama može otkriti falsifikat proizvoda (primjer meda i maslinovog ulja), te kako se falsifikatori sve češće dovijaju na različite načine da zavaraju inspekciju. Među metode koje mogu otkriti falsifikate treba uključiti i High resolution MR.

prof. dr. sc. Dragan Bubalo s Agronomskog fakulteta govorio je o analizi meda, te o Senzorskom laboratoriju koji je otvoren na tom fakultetu. U njemu je moguće ispitivati osim maslinovog ulja i med,  vino, mesne i druge proizvode. Koriste se, osim senzorske i fizikalno-kemijske, specifične metode analize peluda i flavonoida.

dr. sc. Barbara Stjepanović s NZJZ A. Štampar govorila je detaljnije o analizama meda, gdje se analizira prisutnost zrnaca peluda, te elektrovodljivost. Prikazala je kojim se trikovima služe falsifikatori kako bi zavarali analitičare i inspektore, ali kako se ovim metodama može dokazati da se radi o falsificiranom proizvodu.

U nastavku su sudionici odgovorili i na nekoliko specifičnih pitanja, prvenstveno o analizi maslinovog ulja. Prof. J. Bošnir i dr. D. Lasić govorili su o trogodišnjem projektu u kojem sudjeluje i naša udruga. Uzeti su uzorci tla i maslinovog ulja od više od 30 članova s različitih lokacija (Istra, Primorje, Dalmacija, otoci), koji su analizirani vrlo detaljno. Izradit će se Izotopna karta tla Hrvatske. Projekt će trajati još jednu godinu, a zatim će se detaljnijom analizom rezultata utvrditi korelacija kvalitete ulja u ovisnosti sorti, lokaciji, kvaliteti zemlje i vode i drugim parametrima.

Naglašeno je da je maslinarima bitno da se potvrdi visoka kvaliteta naših ulja, ali da je radi zaštite potrošača potrebno intenzivirati inspekcijski nadzor uvoznih maslinovih ulja. U takve inspekcije treba uključiti i ove nove metode ispitivanja, koje nedvosmisleno mogu pokazati razliku između ekstra djevičanskih ulja i onih patvorenih na različite načine.

Na ovom su skupu sudjelovali i naši članovi dr. Jacinta Vuković, predsjednica udruge, te članovi Upravnog odbora mr. sc. Srećko Gross i dr. sc. Krunoslav Kovačević. Iskoristili su priliku i razgledali nove laboratorije i upoznali se s najnovijim metodama koje su razvijene u NZJZ Dr. A. Štampar.