Osnovan Znanstveni savjet udruge „Zagrebački maslinarski institut“

08 . Lipanj . 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

U petak 26. svibnja 2017. je na inicijativu udruge „Zagrebački maslinarski institut“ održana konstituirajuća sjednica Znanstvenog savjet udruge. Sastanak je održan u prostorijama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Članove Znanstvenog savjeta čine:

prof. dr. sc. Dubravka Škevin(Prehrambeno-biotehnološki fakultet),

izv. prof. dr. sc. Darija Vranešić – Bender (Klinički bolnički centar – Zagreb) ,

dr. Ivica Vlatković (Zadar), doc. dr. sc. Donatella Verbanac (Medicinski fakultet u Zagrebu).

Razlozi osnivanja i ciljevi rada Znanstvenog savjeta su:

- pomoć radu udruge ZMI, naročito projektu „Festival maslina u Zagrebu“, u koncipiranju i provođenju Stručnog skupa kao njegovog važnog dijela;

- popularizacija potrošnje maslinovog ulja prezentiranjem stručnih i znanstvenih spoznaja u području zdravstva i nutricionizma;

- edukacija članova udruge, ali i posjetitelja Festivala maslina u Zagrebu, u području zdravstva i nutricionizma, održavanjem predavanja ili radionica.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali članovi udruge i Znanstvenog savjeta istaknuta je potreba javnog prezentiranja rezultata istraživanja u području zdravlja i suvremene prehrane korištenjem maslinova ulja i drugih proizvoda od maslina (list). Prepoznata je potreba edukacije maslinara koji koriste tradicionalan način čuvanja maslina prije prerade (u moru, više dana isl.), kako bi s vremenom prešli na suvremeni način prerade. Predloženo je da se informacije o Festivalu znanosti i njegovu Stručnom skupu na vrijeme objave u javnim medijima, ali i preko stručnih udruženja, Liječničke komore, Zbora liječnika, Farmaceutske komore i njihovih mrežnih stranica. Članovi Savjeta su izrazili spremnost pisanja i ustupanja članaka iz stručnih i znanstvenih časopisa, koji bi se objavili (ili samo poveznica) za mrežnoj stranici www.zagreboliveinstitute.hr. Također, naglašena je potreba isticanja korištenja maslinova ulja kao preventive mnogim bolestima. Istaknut je, kao pozitivan primjer, projekt proveden u Zadarskoj županiji s djecom vrtičkog i školskog uzrasta.

Na sastanku je naglašen i problem uljara, niske razine higijene, grešaka i krivih procesnih koraka,čime se često od zdravih plodova masline dobije ulje s nekom manom. Predloženo je održavanje Okruglog stola na Festivalu maslina s temom analize kritičkih točaka proizvodnje u uljarama. Na taj okrugli stol bit će pozvani najjači uljari iz raznih područja Hrvatske, koji imaju instalirane različite tehnološke linije (Pierallisi, Oliomio, Gea Westfalia, Amenduni). Nastojat će se usuglasiti optimalne čimbenike i dati preporuke o stupnju zriobe, datumu i način berbe, redoslijedu prerade ovisno o kvaliteti ploda i druge parametre. Na natjecanju u sklopu Festivala maslina u Zagrebu osnovati nagradu za najbolju uljaru (iz koje dolazi najviše kvalitetnih ulja).Nastaviti suradnju sa Savjetodavnom službom i Ministarstvom poljoprivrede.Očekuje se da će sve ove akcije doprinijeti podizanju kvalitete Stručnog skupa, povećati interes građana i maslinara za Festival maslina u Zagrebu, te u konačnici povećanom konzumiranju maslinova ulja, naročito u Zagrebu i kontinentalnom dijelu Hrvatske.

K. Kovačević

Zagreb, 31. svibnja 2017.