Sastanak članova udruge - Listopad 2023.

03 . Listopad . 2023

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 2. listopada 2023. održan je sastanak članova naše udruge na kojem je sudjelovalo više od 30 članova. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili su novi Pravilniku o upisu maslinika. Na sastanku je izabran Organizacijski odbor 9. Festivala maslina u Zagrebu (ožujak 2024.), iznesen je plan nastavka edukacije za kušače maslinova ulja i koraci prema „Zagrebačkom panelu“, a na kraju su predstavljeni i novi članovi udruge.

1. Pravilnik o upisu maslinika.
Taj su Pravilnik, ciljeve koji se njime postižu i način kako će se on realizirati opisali su g. Saša Paprika i gđa Anita Štefanac-Kovačić iz Ministarstva poljoprivrede. Tim su Pravilnikom obuhvaćene obaveze proizvođača, prerađivača (uljare), te trgovaca maslinovim uljem i proizvodima od maslina.
Za maslinare je bitna obaveza da prilikom predaje maslina na preradu u uljari ispune jedan obrazac (Prilog I. Pravilnika) u kojem se navode podatci o maslinaru, zatim lokacija i površina maslinika, te broj stabala, sorte maslina, razmak sadnje i slični podatci. Obrasce popunjavaju i nositelji OPG-ova, ali i „neevidentirani proizvođači“, svi koji imaju više od 20 maslina.
Detaljnije vidi na poveznici: https://www.apprrr.hr/obavijest-o-nacinu-evidentiranja-u-upisnik-maslinika/
Obrazac se popunjava i predaje samo jednom, bez obzira koliko puta se masline odvoze u uljaru. Uljara će sve obrasce po završetku sezone, a najkasnije do 15. veljače 2024., poslati u APPRRR na daljnju obradu i sumiranje rezultata. Očekuje se da će se na ovaj način konačno znati koliko maslina imamo u Hrvatskoj, kolike su površine pod maslinicima, kolika je godišnja proizvodna maslina i maslinovog ulja, koje su sorte zastupljene itd. Takvi cjeloviti podatci za sada ne postoje, pa se barata samo s onima iz sustava za poticaje, ARKOD, ili iz Zavoda za statistiku RH, koji se međusobno razlikuju.

2. Izbor predsjednika i članova Organizacijskog odbora 9. Festivala maslina u Zagrebu (ožujak 2024.).
Za predsjednika je izabran Nikša Šimunović, a za članove Marko Bertović, Sonja Dizdar, Slaven Granić,
Linardo Grubišić, Božica Kliman, Vesna Knez, Duška Kolar i Antonio Perica. U Organizacijski odbor ulaze i svi članovi Upravnog odbora (S. Gross, I. Pešić, J. Ćakarun-Miletić, J. Ivanković, K. Kovačević, V. Šimunović). Predsjednik udruge S. Gross uskoro će sazvati sastanak na kojem će se detaljnije razraditi obaveze Organizacijskog odbora i svakog njegovog pojedinca, te termini za pojedine radnje.

3. O prvoj fazi edukacije za kušače maslinovog ulja obavijestio je Juraj Ivanković.
Prva faza je završena u lipnju 2023. Bilo je 25 polaznika koji su testirani na sposobnost prepoznavanja osnovnih mana i vrlina ulja, prepoznavanje uzoraka, određivanje pozicije određene koncentracije uzoraka te njihovo pozicioniranje. Edukacija je održana od strane Udruge senzorskih analitičara maslinovog ulja Olea Zadar, a osim članova naše udruge polaznici su bili s Agronomskog fakulteta i NZJZ „A. Štampar“.
Nastavak edukacije će početi 21. listopada 2023., također pod vodstvom stručnjaka iz Udruge senzorskih analitičara maslinovog ulja Olea Zadar. Polaznici će u ovoj fazi razviti sposobnost uočavanja, prepoznavanja, pamćenja i razlikovanja jačine karakterističnih svojstava maslinovih ulja. Svaki polaznik treba 20 diploma kako bi postao panelist. Jedna diploma nosi 3 kušanja različitih maslinovih ulja. Procijenjeno trajanje druge faze edukacije je od 1 do 2 godine.
U planu je osposobljavanje polaznika i od strane stručnjaka s Instituta za poljoprivredu i turizam - Poreč te iz O.L.E.A. – Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori Pesaro, Italija.
Nakon završene druge faze slijedi formiranje panela Zagrebačkog maslinarskog instituta u suradnji s Agronomskim fakultetom te Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.

4. Predstavljanje novih članova. Na sastanku su se kratko predstavili novi članovi:
Rade Bašić, koji ima maslinik u Tinju kod Benkovca s 240 maslina, uglavnom oblica, lastovka, pendolino. Maslinarstvom se bavi oko 20 godina, površina maslinika je 2,4 ha, uz navodnjavanje kap po kap. Ante Sabljić je mladi maslinar s maslinikom od 500 čm i 15-ak maslina, u Valturi kod Pule. Za sada ima sorte pendolino i istarsku bjelicu, a ima u planu posaditi još nekoliko stabala.
Novi članovi su i Pavić Peteh Mira, Peteh Denis, Šulenta Ivo i Andrić Davor, koji nisu bili na ovom sastanku, pa će se predstaviti na jednom od narednih sastanaka.

5. Najavljen je i mogući izlet na izložbu ISTRAVIRGIN, Vodnjan 25. / 26. studenoga 2023. i posjeta poznatom maslinaru Beliću. Razradit će se prijedlog za jednodnevni ili dvodnevni izlet. O tom će izletu članovi biti na vrijeme obaviješteni.