Sastanak članova Udruge, srijeda 26.rujna - Tri stručna skupa u jednom danu

24 . Rujan . 2018

U srijedu 26. rujna 2018. održan je vrlo posjećen i koristan sastanak zagrebačke udruge maslinara. Pred više od trideset članova održana su tri stručna predavanja, a na kraju se govorilo o pripremama za 4. Festival maslina u Zagrebu, 2019.

Najprije je Srećko Gross održao predavanje o polifenolima/biofenolima u maslinovom ulju i listu masline. Osim kemizma, opisa analitičke metode, te karakteristika biofenola kao antioksidansa, predavač je pokazao rezultate analiza za nekoliko uzoraka koje je proveo sa svojim suradnicima. Uzorak iz Istre ima višestruko više biofenola nego uzorak s otoka Krete (Grčka), te znatno više nego prosječni uzorak EDMU iz trgovine. Ponovio je i da ulja iznad 250 mg/L maslinova ulja mogu kao oznaku navesti da blagotvorno djeluje na ljudsko zdravlje. Iznio je i prijedlog da se u budućnosti organizira sustavno praćenje koncentracije biofenola u našim uljima.

Drugo je izlaganje imao Tomislav Filipović (NIR Analiza d.o.o.) s naslovom Optimalna tehnološka zrelost maslina i s podnaslovom „Određivanje tehnološke zrelosti dalmatinskih i istarskih sorti maslina u njihovom području uzgoja“. Iznio je rezultate projekta kojega je započeo 2017. s pok. prof. Mirkom Gugićem i njegovom suradnicom dr. sc. Mladenkom Šarolić. U projekt su bila uključena dva uzgojna područja (Istra i Dalmacija) s ukupno 13 mjesta uzorkovanja. Uzorkovanje je provedeno u vremenskim razmacima od 10 dana, počevši od 1. rujna do 15. studenog 2017. Korištene su dvije metode određivanja tehnološke zrelosti maslina: klasična Weibll-Stoldt metoda i DA NIR spektrometrijska tehnika. Predavač je pokazao koji su čimbenici koji utječu na kvalitetu ulja, među kojima veliki udio ima vrijeme berbe, ali i način prerade i čuvanja ulja, dakle čimbenici na koje utječe čovjek, maslinar.

Upravo je optimalno vrijeme berbe i prerade nešto što je ovaj projekt pokušao jednoznačno definirati. Pod tim se podrazumijeva trenutak kada se u plodu masline postigne maksimalna količina ulja, a sadržane su i poželjne komponente koje daju okus i miris. Uzorci su uzimani na sortama istarska bjelica, buža, leccino, frantoio, mašnjača, krvavica, oblica, oblica (navodnjavana), lastovka i levantinka. Pokazani rezultati za 1. godinu projekta pokazuju da se ovom metodom može odrediti optimalan trenutak berbe maslina u kojem će se moći dobiti najviše ulja, uz zadržavanje harmoničnog odnosa okusa i mirisa. Svako odstupanje, prerana ili prekasna berba, ima svoje posljedice ili u smanjenoj količini ulja, ili u promjeni kvalitete i dominaciji neke od karakteristika ulja koja nije poželjna. Ove godine se projekt nastavlja, a podržava ga i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, koja će rezultate za sve maslinarske županije objavljivati na svojim mrežnim stranicama.

Treće predavanje održao je Marijan Andrašec, koji je predavanje naslovio „Proširimo svoje horizonte“, a obuhvatio je područje harmoničnosti ulja, zatim ekstrakciju bilja s maslinovim uljem, korištenje komine u poljoprivredi i projekt mikorizacije maslina.

Pokazao je da Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje kvaliteti ulja i prepoznavanju i sistematizaciji poželjnih i nepoželjnih karakteristika, te načinima njihova određivanja. Pokazao je i kako pojedini autori (npr. A. Bongartz i D. G. Oberg, 2011.) detaljno sistematiziraju okuse i mirise do najfinijih detalja. Prosječno su ulja, ispitana 2011.-2015., bila 89% ekstra-djevičanska, a 11 % djevičanska. Finom karakterizacijom prema harmoničnosti okusa (0-10) pokazali su da je oko polovice tih ulja više prihvatljivo od druge polovice. Drugi autor, Costas Vasilopulos (2018.) ističe kako je harmoničnost ulja postala jako važan faktor kod izvoza ulja iz Grčke u Njemačku, Švicarsku i Austriju. To će, bez sumnje, utjecati i na druge panele, koji će s vremenom morati prihvatiti faktor harmoničnosti ulja kao dio svojih ocjenjivanja.

U nastavku je Andrašec govorio o metodama ekstrakcije ljekovitog bilja pomoću maslinova ulja. Ekstrakcija je provedena na uzorcima biljaka ružmarin, komorač, majčina dušica, kadulja, limunska trava, limunska mirta, čubar, lovor i kopriva. Uspoređena je klasična višednevna ekstrakcija-maceracija s ultrazvučnom ekstrakcijom kroz 10-15 minuta. Postignuti su odlični rezultati.

Na kratko je predavač govorio o upotrebi komine masline za kompostiranje i pripravu biološkog gnojiva, što se pokazalo da može biti isplativa investicija. Govorio je i započetom projektu mikorizacije u maslinicima članova udruge u Srednjoj Dalmaciji. Prvi rezultati se očekuju nakon ovogodišnje berbe.

Nakon ovih interesantnih izlaganja govorilo se o 4. Festivalu maslina u Zagrebu, koji će se održati 23. i 24. veljače 2019. Apelira se na sve članove udruge da pomognu oko realizacije, da prijave svoja ulja na ocjenjivanje, te da sugeriraju tvrtku ili mogućeg sponzora koji bi izlagao svoje proizvode, sredstva ili opremu na 4. Festivalu.

Na kraju sastanka je ukazano na problem poticaja u poljoprivredi (HR I EU) i na nelogičnost da za pojedine projekte Zagreb ili Zagrebačka županija ne prihvaćaju prijave ako je poljoprivredno zemljište u drugoj županiji (što masline sigurno jesu). Isto tako, lokalne županije u kojima se nalaze maslinici ne prihvaćaju prijave OPG-ova kojima je prebivalište izvan njihove županije, što je slučaj s našim članovima. Odlučeno je da će predstavnici udruge pokušati uvjeriti Minstarstvo poljoprivrede u te nelogičnosti, kako bi se omogućilo sudjelovanje i naših članova u natječajima ZG-a, Zagrebačke županije, ili Ministarstva poljoprivrede. Ovu akciju ćemo podkrijepiti podatcima o broju OPG-ova u našoj udruzi, površini maslinika, proizvedenoj količini ulja. U tu svrhu će se ažurirati baza podataka članova naše udruge.

K. Kovačević

Ovom izvještaju priložene su i prezentacije sa skupa.