SKLOPLJEN SPORAZUM O ZNANSTVENOJ SURADNJI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“ I ZAGREBAČKOG MASLINARSKOG INSTITUTA

17 . Svibanj . 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Zagrebački maslinarski institut
sklopili su sporazum o znanstvenoj suradnji koja će se odvijati u sklopu projekta „Centar za
kvalitetu i sigurnost hrane“. Analitički parametri će se provoditi na uzorcima maslinova ulja,
tla i vode u maslinicima. Preciznije: za ovaj trogodišnji projekt potrebno je prikupiti 40
uzoraka maslinovih ulja, zemlje i vode i to sa 40 lokacija, po 20 sa sjevernog dijela
jadranskog priobalja, zaleđa i otoka (Istra i Kvarnerski otoci), te Dalmacije. Pri tome će se
uzorci ulja uzimati od 2018. – 2021., a tla i vode od ove do 2021. godine.
U spomenutom projektu, za analizu se preferiraju mono-sortna ulja vezana za određenu
lokaciju, ulja proizvedena po ekološkim pravilima sa certifikatima ili koja su u procesu da ih
dobiju, otočna ulja koja imaju ili su u procesu dobivanja HOP oznake (hrvatski otočni
proizvod) koju dodjeljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
(MRRFEU).
Kako bismo se svi, a pogotovo zainteresirani maslinari adekvatno pripremili donosimo
temeljne parametre koji će se poštovati u sklopu ovog projekta: izotopi sastava tla,
vode i maslinova ulja (LC-EA-IRMS tehnikom); određivanje kiselosti – slobodnih
masnih kiselina što se izražava postotkom oleinske kiseline; određivanje peroksidnog
broja, sastava masnih kiselina, elemenata u tlu, vodi i ulju (Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn i to ICP-MS tehnikom). Potom, određivanje prisustva pesticida u
sva tri analizirana čimbenika (LC-MS/MS i GCMS/MS tehnikomm); analiza
prisutnosti/odsutnosti organskih otapala, mikrobiološka čistoća ulja, te konačno –
senzorska analiza maslinova ulja u organizaciji Agronomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.
Kako su dobra organizacija i plan - pola posla, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ napravit će i
Zagrebačkom maslinarskom institutu dostaviti Plan uzorkovanja i analize, a svaki sudionik će
popuniti i potpisati obrazac o sudjelovanju u projektu. Ukoliko ne bude dovoljno
zainteresiranih članova ZMI u projekt će se uključiti maslinari koji su sudjelovali na Festivalu
maslina u Zagrebu na kojem su dobili najviše ocjene.
Plan je da sudionici budu odabrani prije ljeta, a uzorci ulja iz berbe 2018. bit će preuzeti
tijekom ovog svibnja i lipnja.
Uzorkovanje vode i zemlje obavljat će djelatnici NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ u dogovoru sa
ZMI i pojedinim maslinarom, a započet će u jesen/zimu 2019./2020. godine.
Očekujemo da će ovaj projekt biti nemjerljiv doprinos dodatnom verificiranju vrhunske
kvalitete maslinovih ulja naših članova, ali i općem podizanju edukacije, pa time i ukupne
kvalitete hrvatskih maslinovih ulja koja su već sad u svjetskom vrhu.
Ovom prigodom najavljujemo da će se u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ 29. svibnja ove godine
održati posebni sastanak o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji.