Najava stručnih i znanstvenih predavanja na 8. Festivalu maslina u Zagrebu

04 . Veljača . 2023

Najavljujemo 10 stručnih i znanstvenih predavanja koja će biti održana na 8. Festivalu:

 

1. SUBOTA 10:00 – 10:30 | dr. sc. Dario Lasić i prof. dr. sc. Jasna Bošnir, NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb

Usporedba parametara kvalitete maslinovog ulja i tla s područja Istre i Dalmacije

 

2. SUBOTA 10:30 – 11:00 | prof. dr. sc. Dubravka Škevin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Endogeni enzimi maslinova ulja

 

3. SUBOTA 11:00 – 11:30 |  dr. sc. Predrag Vujević, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Zagreb

Intenzivni uzgoj masline u super gustom sklopu

 

4. SUBOTA 14:00 – 14:30 | dr. sc. Silvio Šimon, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Ekološko maslinarstvo – stanje i mogućnosti u Republici Hrvatskoj

 

5. SUBOTA 14:30 – 15:00 | dr. Ivica Vlatković, predsjednik udruge maslinara Zadarske županije

Kako maslinovo ulje gubi ljekovita i kvalitetna svojstva?

 

6.  SUBOTA 15:00 – 15:30 | doc.dr.sc. Mirella ŽanetićInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Divlje masline u Hrvatskoj i njihovo maslinovo ulje

 

7. SUBOTA 15:30 – 16:00 | dr. sc. Krunoslav Kovačević, prvi predsjednik udruge i sadašnji član Upravnog odbora:

10 Godina djelovanja udruge Zagrebački maslinarski institut – predstavljanje monografije

 

8. NEDJELJA 10:30 – 11:00 |  mr. sc. Stanislav Štambuk, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj masline

 

9. NEDJELJA 11:00 – 11:30 | prof. dr. sc. Tea Bilušić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Fenoli iz maslinovog ulja kao epigenetski modulatori

 

10. NEDJELJA 11:30 – 12:00 | dr. sc. Šime Marcelić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Utjecaj folijarno primijenjenog sumpora u ljetnom periodu na sastav i kvalitetu maslinova ulja

 

Detaljan raspored izlaganja bit će objavljen prije održavanja Festivala na našim stranicama.