Nova mapa lokacija maslinika naših članova

17 . Prosinac . 2016

Za potrebe 2 Festivala maslina izradili smo novu kartu lokacije maslinika naših članova.

Evidentan je rast članstva kao i broj maslina koje naši članovi njeguju, trenutno 17.000.

Puno hvala g.Andrašecu i g. Koši na angažmanu oko izrade.