Predavanja s 9. Festivala Maslina

12 . Ožujak . 2024

Sva predavanja možete skinuti u pdf formatu:

 

1. Šime Marcelić: Rezidba masline: s naglaskom na uzgojne oblike masline

2. Lorena Boljunčić: Načini prerade i kvaliteta maslinovog ulja kroz povijest

3. Darija Vranešić Bender: Ekstra djevičansko maslinovo ulje: više od “zdrave masnoće“

4. Magdalena BaričevićKarolina VrandečićŠime MarcelićAna Gapšarović PintoTomislav Kos: Nova rješenja u maslinarstvu u svrhu smanjenja upotrebe bakra – iskustva projekta Microfighter

5.  Karmen Matković Melki: Nutritivni aspekti maslinovog ulja

6. Ivana Šimić: Prehrana za zdravlje - dobrobiti maslinovog ulja