Apel članovima da obrate pozornost na 2.generaciju maslinove muhe

04 . Rujan . 2016

Dragi članovi, na stranicama PSS vidljive su obavijesti o povećanoj aktivnosti maslinove muhe za područja:Primorsko--goranske, Zadarske i Splitsko Dalmatinske županije.

Preporučamo da pogledate savjete na stranicama PSS sukladno Vašoj lokaciji.

http://www.savjetodavna.hr/preporuke/