Radovi hrvatskih znanstvenika na temu maslinarstva

29 . Lipanj . 2016

Članovima udruge i drugim maslinarima želimo približiti dio stručnih i znanstvenih radova hrvatskih znanstvenika. Za početak objavljujemo dva interesantna rada:

- o korelaciji roka berbe maslina na sastav i kvalitetu DMU sorte Rosinjola (2012);

- o ispitivanju fenolnih spojeva i senzorskom profilu dalmatinskih DMU (2011)."

Zahvala prof. dr.sc.Dubravki Škevin s PBF-a na suradnji i pribavi ovih člananka